رسیدن به زیباترین لحظه دلنشین رقص طبعیت....
که اینقدر تک تک دانه های برف آرام آرام بر روی دلت بنشینند که دیوانه وار تنها بتوانی با تمام ته مانده نیروی خود پشت پنجره نگاه کنی و نگاه و .... و لمس کنی زیباترین ملودی های دنیایت را که با تمام احساست پذیرایش هستی....
خوش آمدی اولین برف پاییزیِ دنیای من... :)
اولین برف پاییزی 94 تبریز
(محوطه پشت پنجره خوابگاه. برای نمایش عکس در کیفیت اصلی روی عکس کلیک کنید)