اگه شب قدر برامون مهمه، قبل از شب زنده داری به فکر دلهایی باشیم که ممکنه تو این سال باعث شکسته شدنشون شدیم...

اگه دلمون از خدا شکسته شاید دلی هم از ما شکسته...

قبل از احیای شب قدر به فکر احیای دل هامون باشیم... 

شب های قدرتون مقدّر :)