هرگز انتظار ندارم مرا همان‌قدر دوست‌داشته‌باشی که دوستت دارم.

این توقّعی‌ست غیرمنصفانه.

من باید عاشقِ تو باشم ــ در حدِّ ممکنِ عشق، و آرزومندِ آن باشم که مرا بخواهی ــ

هر قدر که می‌خواهی.