بازی وبلاگی قرآنی ختم مفهومی قران

 آیات بیشتر دلچسبیده ی جزء 22 عه این هفته یِ من

 هفته دوم بازی وبلاگی - قرآنی ما 

❤️ 1. اما عده کمی از بندگان من شکرگذارند! (سبأ، ۱۳)

❤️ 2. هدف از آزادی شیطان در وسوسه‏ هایش این بود که مومنان به آخرت از آنها که در شک هستند شناخته شوند و پروردگار تو حافظ و نگاهبان همه چیز است. (سبأ، ۲۱)

❤️ 3. بگو: پروردگار من روزی را برای هر کس بخواهد وسیع یا تنگ میکند (این ارتباطی به قرب در درگاه او ندارد) ولی اکثر مردم نمیدانند. (سبأ، ۳۶)

❤️ 4. ای مردم! وعده خداوند حق است، مبادا زندگی دنیا شما را مغرور کند، و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به (کرم) خدا مغرور سازد. (فاطر، ۵)

❤️ 5. خداوند شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس شما را به صورت همسران یکدیگر قرار داد، هیچ جنس ماده ‏ای باردار نمی‏شود و وضع حمل نمی‏کند مگر به علم او، و هیچ انسانی عمر طولانی نمی‏کند، و هیچ کس از عمرش کاسته نمی‏شود مگر اینکه در کتاب (علم خداوند) ثبت است، اینها همه برای خداوند آسان است. (فاطر، ۱۱)