گفتی بهم زندگی خیلی زیباست... دُوییدم... :(

#محسن_چاوشی #عموزنجیرباف