اصلا آدم سر کلاس تمام هنر های تجسمی و غیر تجسمی بهش هجوم می آرند

+ یکی از چندین نمونه شاهکار های سر کلاس....  :)

گل و یک فنجان آه و قاب عکس...