حوصله نداشتم بنویسم با اینکه سرشار از نوشتنی جات هستم و مغز و ذهنم داره سر ریز میشه از اینهمه مقاومت من و اصرار اون گفتیم دوباره یکی از سری عکس های اینستایی مان را افشا کنیم... البته با کمی ادیت و بازی فتوشاپی :)

از اونجایی که انتشار عکس های شخصی خیلی کار عاقلانه ای نیست و آثار جانی و مالی عدیده ای از خود بر جای گذاشته و همینطور برای در نظر گرفتن این موضوع که ذهنیتتون به یکباره بهم نریزه و کاخ تصوراتتون در یک آن و بدون قدرت انتخاب با خاک یکسان نشه عکس در ادامه مطلب قرار گرفت :دی 

مستر من در دنیای واقعی 

عکس مستر من

ذهنیتتون خراب شد؟! داغون شدید حالا؟!! خخخ   یعنی خراب اون سیبیلامم